Bläddrar: Investering

BASF har undertecknat ett avtal om att förvärva Arc Metal AB i Hofors, Sverige. Arc Metal AB har idag ett 40-tal medarbetare och är specialiserade på bearbetning och nedsmältning av använda fordonskatalysatorer.

Hanza har invigt sin nya produktionsanläggning i Narva i Estland. Byggnaden har en produktionsyta på 5 000 kvadratmeter, vilket gör att Hanza kan erbjuda kompletta produktionslösningar till sina kunder.

Nokalux AB, som utvecklar och producerar belysningsarmaturer för den professionella marknaden i Norden, har investerat i en SafanDarley E-Brake 80-2550 Premium. Med maskinen, som de har köpt av Din Maskin, hoppas Nokalux på att kunna expandera.