Prenumerera på Verkstadstidningen

  Exkl. moms moms Inkl. moms
Sverige, 1 år 669:80 40:20 710:-
Sverige, 2 år 990:60 59:40 1050:-
Norden + Europa 1.200:-
Övr. världen 1.300:-

VerkstadsTidningen utkommer i 11 utgåvor per år.
Upplagan är 14.000 ex.