Bläddrar: Investering

AP&T har fått en beställning på en ny helautomatisk presslinje till NKC Swedens produktionsanläggning i Göteborg. Linjen kommer att användas för att tillverka olika typer av ämnen för sfäriska lagerhus.

Protech, som bland annat säljer maskiner och utrustningar för additiv tillverkning, har levererat en Stratasys H350 till servicebyrån Preformance 3DP AB i Tenhult.

Genom Industriklivet stödjer Energimyndigheten projektet med 152 miljoner kronor som kommer att bidra till minskad användning av råmaterial med upp till 80%. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan. Den nya produktionen beräknas tas i drift under 2024.

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva pro-micron GmbH, en tyskbaserad leverantör av sensoriserade verktyg och automationsmjukvara.

BASF har undertecknat ett avtal om att förvärva Arc Metal AB i Hofors, Sverige. Arc Metal AB har idag ett 40-tal medarbetare och är specialiserade på bearbetning och nedsmältning av använda fordonskatalysatorer.