Bläddrar: Investering

Nokalux AB, som utvecklar och producerar belysningsarmaturer för den professionella marknaden i Norden, har investerat i en SafanDarley E-Brake 80-2550 Premium. Med maskinen, som de har köpt av Din Maskin, hoppas Nokalux på att kunna expandera.

I början av juli förvärvade Assemblin El elinstallationsbolaget M3 Installation AB (”M3 Installation”) med verksamhet i Stockholm, en årsomsättning på cirka 35 MSEK och 21 anställda.

Den svenska tillverkaren av fästelement, Bulten, har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Exim & Mfr Holdings Pte Ltd ”Exim”, en asiatisk distributör av fästelement och andra komponenter med säte i Singapore, för en köpeskilling om cirka 66,3 MSGD (530 MSEK) på kassa och skuldfri basis.