Författare: Per Sjögren

Att ta hem produktion kan underlättas med hjälp av automation Automation är ett ständigt intressant ämne. Det finns flera varianter av automation som verkstadsföretag kan tillämpa för att rationalisera produktionen, som palettisering av en fleroperationsmaskin. Denna typ av automation innebär en effektivitetshöjning av produktionsprocessen och medför att lönekostnaderna utslaget per producerad detalj kan sänkas rejält. Genom att palettisera en flerop får man ett effektivt flöde genom maskinen. Framför allt så minskar ställtiderna rejält. Utnyttjandegraden av verktygsmaskinen blir mycket hög genom att man får ut fler spindeltimmar i den än jämfört med om den hade betjänats manuellt. Utnyttjandegraden kan bli så hög…

Läs mer

Människan har alltid anpassat sig I början av år 2009 var det finanskris och det rådde allmän pessism runt om i världen. Idag har vi covid 19 som har pågått i ett halvår. Coronakrisen har inneburit att många maskininvesteringar skjutits på framtiden. Arbetslösheten ökar och precis som i slutet av 2008 och under hela 2009 råder det en allmän pessimism runt om i världen. I första numret av Verkstadstidningen 2009 skrev jag en ledare med rubriken ”Ett par ljuspunkter i mörkret” där jag tog upp ett par positiva signaler som trots allt fanns. I den här ledaren tänker…

Läs mer

Det gäller attalltid vilja bli bättre När det gäller att rationalisera produktionen med automation inom plåtbearbetning finns det mycket att välja på för ett verkstadsföretag. Det är allt från robotbetjäning av maskin till stora tillverkningssystem som innehåller flera maskiner/stationer. Ett tillverkningssystem innebär att ett verkstadsföretag uppnår flexibilitet och har flera alternativ till att utföra lönsam produktion. Flödet är jämnt och produktionen kan utföras helt utan flaskhalsar i dessa tillverkningssystem. Ett tillverkningssystem kan beskrivas som en ”fabrik i fabriken”. I dessa produktionslinor matas råmaterial in i ena änden av anläggningen och ut ur den andra änden kommer detaljer/helt färdiga produkter. Produktionslinorna…

Läs mer

Automation är högaktuelltAutomation är högaktuelltäven i framtiden Under de senaste tio åren har många svenska verkstäder valt att satsa på automation. Ämnet automation är ”hett” och kommer fortsätta att vara så även i framtiden. Allt fler företag, framför allt de som inte har automation idag, kommer att satsa på det för att stärka sin marknadsposition. Genom att automatisera kan ett verkstadsföretag kraftigt öka sin produktionskapacitet med befintlig personal. Att låta en robot betjäna en verktygsmaskin innebär att man får en mycket högre tillgänglighet av den. Roboten servar maskinen oavbrutet, laddar alltid ämnen och tar ut detaljer i rätt tid, samt…

Läs mer

Verkstäder inom EU måste vara öppna En av många framgångsrika och konkurrenskraftiga legotillverkare är Isakssons Metallindustri i småländska Hok. Företaget drivs av bröderna Patrik och Joel Isaksson (den tredje generationen Isaksson som driver företaget). När bröderna tog över 2013 var antalet anställda sex, idag har företaget 20 medarbetare. Under det senaste decenniet har Isakssons haft en årlig tillväxt på mellan 15-20 procent. Ökad produktion har uppnåtts tack vare fler antal anställda och en modern maskinpark. På sidorna 30-33 kan du läsa om Isakssons Metallindustri. Det finns gott om underleverantörsföretag som Isakssons inom EU. Den Europeiska Unionen har en mycket vital…

Läs mer

Vi vill göra något positivt När det gäller coronaviruset är det inte enbart smittspridningen som skrämmer. Viruset har också inneburit en ekonomisk smäll mot svensk ekonomi. Många företag (framför allt i turism och besöksnäringen) är nära att gå i konkurs eller har redan kursat. Stora exportföretag, bland annat inom fordonsindustrin, stängde sina anläggningar i mars. Flera betydande underleverantörsföretag till denna industri gjorde likadant. Nedstängningen slår igenom i flera led till att även innefatta mindre leverantörsföretag som får allt färre jobbförfrågningar och därför inte vill ta några beslut om maskininvesteringar. Till följd av coronakrisen har också verkstadsindustrins stora begivenhet i maj,…

Läs mer

Trots orostider fortsätter industrin att leverera I början av mars hade över 3 000 människor dött i Kina på grund av coronavirusets smittspridning. Höga dödstal har också rapporterats från Korea. I Europa, framför allt i Italien men också i Frankrike, växer antalet nya smittfall hela tiden. Sverige har över dussinet bekräftade fall och telefonerna har gått varma till Vårdguiden 1177 till följd av oron för virusets spridning. Vid en skola i Stockholm fick barn som hade varit på sportlov i norra Italien inte komma till skolan när de väl var hemma. Oron för coronaviruset sprider sig runt om i världen. De med…

Läs mer

Smart enkel automation som ger kraftigt höjd produktivitet Det finns gott om enkla och smarta automationslösningar som ett verkstadsföretag kan använda sig av för att effektivisera produktionen. En sådan lösning demonstrerade Edströms Maskin under eventet Metal Inspiration Days i Jönköping i slutet av förra året. En Haas-svarv var integrerad med Auto Parts Loader (APL). Med denna relativt enkla automationsprodukt kan en verkstad förlänga dygnet med sex till åtta timmar och kraftigt höja sin produktivitet. APL är en standardlösning bestående av en portalrobot och en enhet med palett och laddningsbord. APL, som är designad och byggd exklusivt för Haas modernare cnc-svarvar,…

Läs mer

Ny teknik gör att svensk industri kan fortsätta att ligga i framkanten I Dagens Industri den 2 december går det att läsa att ”Sverige ångar på” och att ”återhämtningen i industrin går snabbare än väntat”. Trots att vi under större delen av 2020 har levt i en coronapandemi, med allt vad det har inneburit, så går det faktiskt rätt bra för många verkstadsföretag. Visst många företag har det rätt tufft. Men generellt så rullar Industri-Sverige på och företag har bra beläggning. En av anledningarna till att återhämtningen går snabbt är att många svenska företag under lång tid har…

Läs mer

Det finns många ljusglimtar Verkstadsindustrin är en bra bransch att vara verksam i, trots covid 19 och allt elände som denna pandemi för med sig. Industrin dras inte med lika stora problem som till exempel hotell-, turist- och restaurangnäringen. Det finns gott om glädjeämnen inom verkstadsindustrin som att intresset för att satsa på nya maskiner och automation inte har sjunkit under pandemin. Från flera maskinleverantörer kommer signaler om att deras kunder fördjupar sig i nya maskiner, verktyg för uppspänning och automation, med mera. Ett företag som har genomfört en rejäl satsning under coronapandemin är MF Precision i Ljusdal. De…

Läs mer