Bläddrar: Jernkontoret

Jernkontoret har i sitt inspel till den kommande forskningspropositionen efterfrågat bättre förutsättningar för mobilitet mellan akademi och näringsliv. Ett förslag i den riktningen presenterades nyligen av regeringen och dess innehåll skulle ge framför allt unga forskare nya möjligheter till industrisamverkan.

I sin nya utredning presenterar John Hassler 46 förslag för Sveriges klimatomställning. För Sverige som industrination är det avgörande att politiken nu klarar att leverera de förutsättningar som omställningen kräver, såsom fossilfri el, effektivare miljötillståndsprocesser och bättre kompetensförsörjning.