Bläddrar: Gripdon

Kraven på moderna gripdon ökar. De måste vara lätta att integrera, vara anpassningsbara och kunna övervaka processen hela tiden. Schunk tillhandahåller nu den universella lösningen för detta, det nya elektriskt drivna parallellgripdonet EGU.