Bläddrar: Arbona AB

Arbona AB (publ) har avtalat om att förvärva Bufab Lann AB (”Lann”) och Hallborn Metall AB (”Hallborn”) från Bufab AB (publ). Bolagen har tillsammans cirka 145 anställda och omsatte under 2023 cirka 430 MSEK med en justerad EBIT-marginal om cirka 9%. Köpeskillingen uppgår till 230 MSEK på skuld- och kassafri basis.

Arbona AB (publ) har per 2024-05-02 förvärvat GLS Laserstans AB i Gnosjö och GLS Henjo AB i Ljungby. GLS Industries har tillsammans cirka 150 anställda och omsatte under 2023 drygt 380 MSEK med en genomsnittlig EBIT-marginal de senaste åren om åtta procent.