Bläddrar: Alfa Laval

Branschmässan EMO öppnar traditionsenligt nu i höst. Ett bolag som ser fram emot mässan är AlfaLaval som också är utställare på EMO för första gången.

Med utgångspunkt i det framgångsrika partnerskap som inleddes 2022 (med målet att producera den första värmeväxlaren tillverkad av fossilfritt stål) kommer Alfa Laval nu att använda SSABs unika återvunna stål producerat utan fossila utsläpp (SSAB Zero™) i sina värmeväxlare. Detta är en viktig milstolpe mot att uppnå en global koldioxidneutral försörjningskedja.

Vid Alfa Laval i Eskilstuna tillverkas numera bland annat prototyper och komponenter i 3D-skrivaren Truprint 5000 från Trumpf. Fokus för Alfa Laval är att enheten i Eskilstuna ska kunna erbjuda full kompentens inom AM–tekniken för hela koncernen.