Bläddrar: Ellagro AB

Ellagro AB, en legotillverkare med anor från 1950-talet, har produktionsanläggningar i Västerås och Örebro. I den senare anläggningen har en…