Bläddrar: Edge Technology

Här är en krönika från Anders Brunström, vd på Edge Technology.
De flesta producerande företag söker kontinuerligt efter förbättringar. Ibland handlar det om att den tillverkade detaljen ska kunna tillverkas på kortare tid, ibland handlar det om att förfina detaljens egenskaper som ytfinhet eller måttnoggrannhet.