Bläddrar: Bufab Lann AB

Arbona AB (publ) har avtalat om att förvärva Bufab Lann AB (”Lann”) och Hallborn Metall AB (”Hallborn”) från Bufab AB (publ). Bolagen har tillsammans cirka 145 anställda och omsatte under 2023 cirka 430 MSEK med en justerad EBIT-marginal om cirka 9%. Köpeskillingen uppgår till 230 MSEK på skuld- och kassafri basis.