Bläddrar: arbetskraft

Underleverantörsbarometern som presenteras av Sinf (Svensk Industriförening) visar en fortsatt blomstrande period för Sveriges underleverantörer. Överlag redovisar företagen en stabil…