Bläddrar: 3Nine

Det danska Arbetsmiljöverket har meddelat en betydande förändring i lagen om luftcirkulation på bearbetningsmaskiner som använder skärvätskor. Från och med den 1 juli är företagen inte längre skyldiga att använda ett rörsystem för att leda förorenad luft utomhus. Istället har företagen nu möjlighet att använda avancerad teknik för att rengöra och återcirkulera industriell inomhusluft.