Bläddrar: Jönköpings Medelltillverkning

Jönköpings Modelltillverkning har under senare delen av 2018 investerat i en ny maskin, kompletterat med palettlösningar och även nyanställt personal…