L

Tillväxt hotas av brist på arbetskraft

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Men det är samtidigt ont om arbetskraft. Det visar underleverantörsbarometern för andra kvartalet som presenterades av Svensk Industriförening, SINF, helt nyligen.

Man menar att bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxt. Hela 92 procent av underleverantörerna upplever högkonjunktur med högtryck inom både försäljning och produktion. Två av tre (64 %) ökar omsättningen och 58% förväntar sig också fortsatt ökad orderingång.

Den upplevda bristen på personal är den högsta på en tio år. Omsättningsökningen och den förväntade orderingång ligger på höga och stigande nivåer.

Medlemsföretagen har svarat på frågan om vad som är det största hindret för företagens tillväxt? En fjärdedel av de tillfrågade menar att det är bristen på kompetent personal.

Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland mindre och medelstora underleverantrer till storföretag, och har ca 1200 medlemmar i SINF.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad torsdag, 24 augusti 2017 09:32 Uppdaterad torsdag, 24 augusti 2017 09:29

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 12 2017omslag gulingen 12 2017

Sök i nyheter