3D ny mässa på Elmia

Nu lanserar Elmia en mässa inom additiv tillverkning. Den nya mässan, Elmia 3D, kommer ha premiär 15-18 maj 2018 då olika produktionsmässor arrangeras parallellt.

Det är den växande branschen och den snabba utvecklingen inom additiv tillverkning som är bakgrunden till behovet av ett komplement till de övriga mässorna.

Utställare på Elmia 3D är tillverkare och återförsäljare av maskiner för additiv tillverkning och framtidens produktionslösningar.

Elmia produktionsmässor arrangeras i maj vartannat år och innehåller från och med maj 2018 sammanlagt sex parallella branschmässor för tillverkningsindustrin. Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad onsdag, 28 juni 2017 14:03 Uppdaterad torsdag, 29 juni 2017 09:32