L

Automatiserad mätning växer

Foto: Mano Davar

Den ledande mässan i Europa när det gäller maskiner och utrustning för säkerställande av kvalité är Control i Stuttgart. I början av maj genomfördes Control 2017. De som reste till Stuttgart blev varse om att automatiserad mätning ökar.

Genom att automatisera mätningen rationaliseras den och mätprocessen blir snabbare, mätcykeltiderna för detaljerna sänks rejält och mätdata fås fram mycket snabbt.

En av många utställare som demonstrerade automation på Control var japanska Mitutoyo. I deras monter fanns en cell med tre mätmaskiner där helt automatiserad mätning utfördes. Mitutoyo hade skapat cellen för att åskådliggöra automatiserad mätning och visa vilka möjligheter som finns.

I cellen var det en robot som plockade detaljer som mättes i de olika mätmaskinerna.

–I det här fallet plockar och lägger roboten detaljer i den mätmaskin beroende på vad som ska mätas, säger Henrik Lalin marknadsföringschef på Mitutoyo Scandinavia som är dotterbolag till Mitutoyo.

Cellen bestod av en visionmätmaskin och en Mach Ko-ga-me, som är en kompakt och mycket snabb mätmaskin. Cellens tredje maskin var en nc-styrd ytjämnhetsmätare.

I nummer 6 av Verkstadstidningen (utkommer 12 juni) kan du läsa en längre artikel om Control-mässan.

Per Sjögren
Publicerad onsdag, 31 maj 2017 14:05

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 12 2017omslag gulingen 12 2017

Sök i nyheter