L

Underleverantörsbarometer

Svensk Industriförening presenterade Underlevarantörsbarometern för tredje kvartalet 2016 under Elmia Subcontractor.
Per Sjögren

Svensk Industriförenings Underleverantörsbarometer som presenterades under branschmässan Elmia Subcontractor i Jönköping förra veckan, var som väntat relativt sval.

Just nu går det bra för den stora merparten svenska underleverantörer, men det är svårt att matcha den starka första halvan av 2016. Andelen företag som ökar i omsättning, orderingång och lönsamhet är något färre än förra kvartalet.

Anmärkningsvärt är att andelen företag som upplever tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem har ökat sedan förra kvartalets Underleverantörsbarometer.

Den fråga som särskilt engagerar allt fler medlemmar i Svensk Industriförening är krav på lagändring när det gäller betalningstider. Förutsättningar för att rekrytera och investera är till stor del beroende av den likviditetsförstärkning som snabbare betalningar skulle innebära.

Enligt en undersökning som Sinf lät göra våren 2016 var det närmare 80 procent av de som förhandlat med sina kunder om längre betalningstid än 30 dagar, som upplevde att förhandlingen i princip var förutsättning för affär. 60 dagar är inte ovanligt, i vissa fall hålls betalningarna inne upp till 90 dagar. Detta skapar problem längre ned i värdekedjan.

Nu har Sinfs medlemmar yrkat på en lagändring och väntar på näringsminister Mikael Dambergs utredning som ska redovisas för Riksdagens näringsutskott.

Gudrun Lindfors Rönnblom

Bild: Genrebild Elmia Subcontractor 2016

Foto: Per Sjögren

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad onsdag, 16 november 2016 12:03 Uppdaterad onsdag, 16 november 2016 11:21

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 12 2017omslag gulingen 12 2017

Sök i nyheter