L

Dämpad optimism hos underleverantörer trots rekordsiffror

Det går bra för svenska underleverantörer. Två av tre redovisade ökad omsättning andra kvartalet 2016, vilket är de bästa siffrorna på flera år. Ändå visar tredje kvartalets prognos något dämpade förväntningar enligt Underleverantörsbarometern, presenterad av Svensk Industriförening, Sinf.

Mitt i högkonjunkturen finns det hos underleverantörerna samtidigt en osäkerhet inför hösten. Vad händer med kronkursen? I vilken omfattning påverkar Brexit, vad händer med handelsavtalet med USA? Företagen är på sin vakt.

Underleverantörsbarometern som Sinf gjort görs kvartalsvis hos medlemmarna, som består av mindre och medelstora underleverantörer till storföretag. Undersökningens resultat för det andra kvartalet 2016 visade en stark omsättningsökning, men också prognosen att färre företag tror på ökad orderingång under kvartal tre jämfört med kvartal två.  Resultatet redovisar även att något färre företag planerar att nyanställa samtidigt som andelen företag som upplever brist på utbildad personal minskar jämfört med tidigare period.

Sinf har runt 1 300 små och medelstora företag i sitt medlemsregister.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad onsdag, 07 september 2016 13:00 Uppdaterad fredag, 09 september 2016 11:29

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 12 2017omslag gulingen 12 2017

Sök i nyheter