L

Nyhet från labbet inom stålområdet

Metalliska material, ett strategiskt innovationsprogram inom stålindustrin, satsar nu på att ta en ny innovation från labbet inom stålområdet och ut till marknaden. Projektet går under namnet Ausferrit.

Det nya stålet, ausferristiskt stål, kombinerar styrka, seghet och nötningsbeständighet bättre än konventionellt stål (martenshithärdat stål). Det är också ett stål som är relativt lättarbetat jämfört med andra stål.

Ausferristiskt stål kan i framtiden få stor användning i maskiner och fordon som utsätts för hårt slitage och belastning. Dess egenskaper anses mycket intressanta för exempelvis vissa komponenter hos Volvo. Man kan tillverka mindre komponenter och samtidigt behålla eller förbättra komponentens egenskaper, något som ofta efterfrågas vid utveckling av utrymmeseffektivitet eller bränslesnålhet.

Ausferrit leds av Indexator Materials Technology AB med syfte att ta nästa steg i värdekedjan från stål till komponent. Medverkande i projektet är materialproducerande företag som Ovako AB och Smålands gjuteri och materialanvändande företagen som Atlas Copco, Indexator, Olofsfors och Rotolit. Projektet avser att pilottilverka stålet och därefter producera prototypkomponenter.

I Sverige finns starka industrier inom både stålproduktion och tillverkande materialanvändande produktion. Innovationsprogrammet Metalliska materials uppdrag är att utveckla värdekraften hos svenska värdekedjor och bidra till ökad användning av avancerade material inom svensk metallindustri.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad onsdag, 10 augusti 2016 10:00 Uppdaterad onsdag, 10 augusti 2016 10:05

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 12 2017omslag gulingen 12 2017

Sök i nyheter