Haimer säkerställer förinställningen av verktyg för kuggbearbetning ännu mer

Med Haimers förinställare, utrustad med en optisk funktion, sparar verkstadsföretag in på beredningen inför kuggbearbetningar, därmed sparar företaget också värdefull. Foto: Haimer Med Haimers förinställare, utrustad med en optisk funktion, sparar verkstadsföretag in på beredningen inför kuggbearbetningar, därmed sparar företaget också värdefull. Foto: Haimer

Haimer har vidareutvecklat sin option för förinställning av verktyg för skiving.
–Nu går det att få fram än mer exakt mätdata och ännu högre repeternoggrannhet, säger Niclas Fager, säljchef på Haimer Norden.

En bit in på 2010-talet började maskintillverkare att lansera verktygsmaskiner med funktioner för skiving, det vill säga att i en standardmaskin kunna utföra kuggbearbetning.

I stället för att köpa en traditionell kuggbearbetningsmaskin kan en verkstad utföra kuggbearbetning i en fleroperations- eller flerfunktionsmaskin och det till ett betydligt lägre pris än av vad en kuggbearbetningsmaskin kostar.

Vid inställningsprocessen av ett skivingsverktyg är det mycket viktigt att hitta den absoluta mittpunkten på verktyget. Om inte mittpunkten har fixerats helt exakt förändras både form och storlek på kuggen vid bearbetningen – kuggen blir skrot.

Inställningen kan göras manuellt av cnc-operatören som får ställa in alla parametrar. Att uppnå exakt noggrannhet genom att synkronisera inställningen mellan verktyget och kuggen är alltså av yttersta vikt för att generera perfekta kuggar. Att manuellt utföra detta arbete tar mycket tid.

Hela arbetet kan utföras betydligt fortare om verktygen för kuggbearbetningen förinställs i en förinställningsmaskin som Haimers Microset VIO Linear. Denna förinställare kan som tillval utrustas med en optisk funktion, som bland annat innehåller tre digitala kameror, för inställning av kuggverktyg.

Funktionen har varit tillgänglig för Microsetmaskinerna sedan ett par år tillbaka. Nu har Haimer vidareutvecklat denna option. Den optiska funktionen är vridbar +- 25 grader för att kunna justera ett verktygs mätpunkter, vilket är inom spannet där de flesta mätpunkterna för skiving ligger.

–Med Haimers funktion kan en operatör fokusera på varje tand på ett verktyg och få fram exakt mätdata, radie, diameter och längd. Mätvärdena förs sedan digitalt över till verktygsmaskinen och på det sättet kommer operatören i gång mycket snabbt med kuggproduktionen, säger Niclas Fager.

Genom att använda Haimers system sparar verkstadsföretag in på beredningen inför kuggbearbetningar, därmed sparar de värdefull tid. Och tid är pengar.

Tyska Haimer har en bred flora av produkter. Förutom förinställare tillverkar företaget även utrustningar för balansering av verktyg, verktygshållare och verktyg för skärande bearbetning.

Niclas Fager har varit säljchef för Haimer Norden sedan december 2019, inte långt efter att han hade tillträtt sin post utbröt covid-19. Efter ett och ett halvt år av pandemi med allt vad det har inneburit så saknar Niclas Fager fysiska möten med kunder.

Framåt hösten kommer Haimer Norden att genomföra en kundresa ned till Haimers fabrik i Igenhausen, cirka 50 km nordväst om München.   

–Kunderna är mycket intresserade av ny teknik.

När det gäller tiderna för Haimer från våren 2020 och fram till nu säger Niclas Fager följande:

–Vi har inte tappat i försäljning, tvärtom har det gått bra för oss under pandemin. 

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2021-06-30 12:39:14

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden