Iscar Sverige avslutar korttidspermitteringen

Weine Werlevik är vd för Iscar Sverige. Weine Werlevik är vd för Iscar Sverige.

Efter att ha haft korttidspermittering sedan april återgår samtliga medarbetare vid Iscar Sverige från och med 1 oktober till ordinarie arbetstid.

Weine Werlevik, vd för Iscar Sverige, har tidigare i år meddelat att försäljningen av skärande verktyg ”bara” sjönk med 20 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. Detta bland annat tack vare en rekordförsäljning i mars månad. Efter sommaren har försäljningen och aktiviteterna ute på marknaden stadigt ökat. De positiva signalerna föranleder Iscar Sveriges beslut att återgå till 100 procents arbetstid för medarbetarna på företaget.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-09-30 12:26:31

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden