Sexsidig bearbetning i Haas nya flerop

Haas UMC 1500 DUO är som att ha två verktygsmaskiner i en maskin, dels en kraftfull femaxlig fleroperationsmaskin och en treaxlig vertikal flerop.

Haas har tittat på sin universalfleroperationsmaskin UMC-750 och utökat dess X-rörelse samt adderat ett stationärt 32” x 18” T-spårsbord bredvid det tvåaxliga tiltbordet. Där har ni UMC 1500 DUO.

Det stationära bordet kan användas för att ställa in en uppspänningsanordning för förstabits-operationer eller för att bearbeta den sjätte sidan av komponenter som först har bearbetats femaxligt.

Eftersom det stationära bordet och tiltbordsplattan (vid B0) är i samma höjd kan maskinens fulla X-axelrörelse utnyttjas för att bearbeta långa detaljer. Det är möjligt genom att ett långt material fixeras över både det stationära bordet och tiltbordsplattan.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-08-19 13:30:01

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden