Fler mässor flyttas

Mässorna Scanautomatic, ProcessTeknik och Nordic Food Industry 2020 flyttas fram till 4–6 oktober 2021, meddelar Svenska Mässan.

Svenska Mässans förhoppning har varit att kunna genomföra mässorna enligt ursprungsplanen, men de har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det.

Efter att under flera veckor fört en tät dialog med utställare, besökare, branschorganisationer och partners har företrädare för Svenska Mässan i Göteborg landat i beslutet att Scanautomatic, ProcessTeknik och Nordic Food Industry 2020 flyttas till 4–6 oktober 2021. I dialogerna framgår det tydligt att mässorna flyttas till 2021, det är vad den absoluta majoriteten (91 procent) föredrar.

Det har framkommit en tveksamhet och oro för att mässan skulle genomföras enligt plan hösten 2020 med tanke på den osäkerhet som råder. Svenska Mässan har den största respekt för att en mässa innebär en stor investering i både tid och pengar. Sammantaget har dessa synpunkter vägt tungt i deras beslut.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-06-10 13:41:26