Stora tidsbesparingar i nya Edgecam

I dagarna har Edgecam 2021 lanserats. I den senaste versionen av Edgecam från Hexagon har bland annat grov- och profilbearbetning förbättrats genom flertrådsalgoritmer.

Det är två av de mest populära bearbetningscyklerna, Roughing och Profilering, som drar nytta av förbättringarna av programvarans algoritmer för flera trådar.

En av flera stora tidsbesparingar i Edgecams senaste version gäller Waveform Roughing-strategin som är betydligt snabbare vid skapandet av verktygsbanor för både solider och trådgeometrier. Produktchef Miguel Johann förklarar:

–Många benchmarktester visar en förbättring motsvarande 30 procent i beräkningstider jämfört med föregående version.

När man använder profileringscykelns underskärningsfunktion har besparingar på mellan 40 till 60 procent registrerats, beroende på modellens storlek och komplexitet.

Förbättringar av programvarans arkitektur ger en genomsnittlig tidsbesparing på 70 procent vid kontroll av verktygsbanor med Machine Simulator när programvaran startas.

En hel artikel om Edgecam 2021 kan du läsa i nummer 7 av Verkstadstidningen, utkommer den 7 augusti.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-05-27 13:42:19