Produma lanserar nytt system

Produma AB lanserar ett 1-spindligt system för plåtavgradning. Systemet är benämnt P141 och kan kompletteras med ett nyutvecklat tillbehör, en så kallad ”damm-fälla”, för att väsentligt förbättra luftmiljön runt arbetsplatsen.

Avgradningstekniken är väl beprövad och ger ej uppkomst av vita fingrar eller hörselskador. Den är lämpad för avgradning av vatten- och laser-skurna, samt nibblade, klippta eller stansade komponenter samt kapade rör och profiler. För rör och profiler sker in- och utvändig avgradning i samma operation.

Grundenheten i system P141 är avsedd att placeras på en arbetsbänk. Den kan monteras för vänster- eller högerutförande och är även förberedd för anslutning till vanligt förekommande industriella dammsugare alternativt spånsugare. Motorn omfattas av en femårig garanti.

Det nyutvecklade tillbehöret, ”damm-fällan”, är en separat enhet och monteras enkelt med tre skruvar. Det finns rengöringsbara filter för luftrening ner till cirka 10 my. Produkten är skyddsjordad för att förhindra uppkomst av statisk elektricitet. Den drivs med tryckluft och har inga rörliga delar och inget behov för service.

Produma tillverkar maskiner för manuell borttagning och avgradning av skarpa kanter, bland annat på vattenskurna, stansade och klippta detaljer. Men även för avgradning av kapade profiler och rör samt nc-bearbetade komponenter.

Produma AB är hemmahörande i Varberg.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-05-14 13:33:20

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden