Coronakaoset gör att intresset för att producera i Sverige ökar igen

Konceptet Smarta Fabriker var en given succé när Sverige visade sina produktionsmuskler på Hannovermässan 2019. Konceptet Smarta Fabriker var en given succé när Sverige visade sina produktionsmuskler på Hannovermässan 2019.

Coronavirusets snabba spridning i hela världen har satt ljuset på sårbarheten i dagens globala produktionskedjor. Flera svenska underleverantörer anser att behovet att flytta produktionen hem till Sverige, och inte bara från Kina, vuxit starkt under de senaste veckorna.

Kina har traditionellt sett lockat tillverkande företag i industriländer att öppna egna produktionsanläggningar där, mest tack vare den gynnsamma arbetskraftskostnaden men även tillväxten som den kinesiska marknaden uppvisat.

Utbrottet av coronaviruset har dock orsakat att produktionen stannat av i Kina. Leveranserna uteblir, investeringarna har fallit, konsumtionen likaså för att inte tala om att turismen har påverkats negativt.

Ny statistik visar att den kinesiska industriproduktionen föll i februari med nästan 15 procent mätt i årstakt. Motsvarande siffra för exporten var drygt 15 procent. Också importen hade minskat under samma period, även om i något mindre utsträckning.

De privata investeringarna hade i februari minskat med 26 procent. Detta är siffror som nyligen publicerades i Industriarbetsgivarnas rapport om coronaepidemins inverkan på ekonomin.

–Nu börjar Kina öppna sina fabriker och dra igång produktionen igen, vilket är positivt för försörjningen av komponenter till svensk industri, konstaterade Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Svensk Industriförening Sinf i sin kommentar till den uppkomna situationen.

–Nu börjar problemen här hemma i stället.

Regeringen har kommit med olika krispaket, men alla är överens om att åtgärderna inte kommer att räcka på långa vägar. Mer stöd kommer att behövas.

–Vi får räkna med att företagen inte kommer ha en orderstock som närmar sig nivåerna innan krisen under en väldigt lång tid framöver. I och med börsoron och utifrån signaler från industrin måste regeringen räkna med en mer långsiktig nedgång. Stödinsatserna behöver förlängas så att företagen får tid att resa sig, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Det finns därför en växande insikt om att Sverige kommer att behöva ta hem produktionen i mycket större omfattning än vad vi redan har börjat göra.

Även om Sverige (i skrivande stund) formellt inte är stängt genom några faktiska beslut och åtgärder, så påverkas vi kraftigt av att andra länder är stängda, exempelvis Danmark.

Nyligen krävde Dagens Industri (DI) på tidningens ledarsida att det är dags att öppna upp Sverige och återgå i arbete. Den åsikten delar de med många i företagssfären. De efterlyser en sundare avvägning mellan smittskydd och de ekonomiska skadorna som smittskyddet åsamkar.

I förlängningen kommer en djup ekonomisk kris att drabba alla, inte bara de gamla och sjuka. Det i sin tur kommer att påveka folkhälsan i Sverige avsevärt, skrev ledarskribenten PM Nilsson den 23 mars i sin ledare i DI.

Dagmar Zitkova

Publicerad 2020-04-29 11:37:51

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden