Ny pinnfräs från Iscar

Iscars SolidMill-familj Chatterfree har utökats med ytterligare sjuskäriga pinnfräsar (ECP-H7) som kompletterar de redan existerande fräsarna i serien.

Chatterfree ECP-H7 är solida hårdmetallpinnfräsar med sju skär och spåndelande skäreggar för grovbearbetning till semfin bearbetning med höga skärhastigheter. Pinnfräsarna ger bättre prestanda än pinnfräsar med släta skär vid långa axiella skärdjup och speciellt vid långa överhäng.

Iscars Chatterfree består av solida hårdmetallpinnfräsar med variabel spiralvinkel och differentierad tanddelning för vibrationsfri bearbetning.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-03-19 14:25:13