Bearbetning av stora detaljer i ny Axile

Taiwanesiska Axile har väckt intresse hos svenska verkstadsföretag. En ny modell är Axile DC 12, som är en femaxlig portalfräsmaskin.

–Vi är positiva när det gäller DC 12 då vi har fått många förfrågningar på en maskin av den här storleken, säger Johan Lundin, säljare på Mekana Maskin som representerar Axile.

–Det är en stabil maskin och ett prisvärdigt alternativ, som jag ser det, för bearbetning av stora detaljer. Axile DC 12 är en fullt femaxlig maskin och det kombinerat med att stora detaljer kan bearbetas i den.

Portalmaskinens bord har också ett integrerat rundbord där ämnen upp till 1 200 mm kan bearbetas. Används hela bordet kan detaljer upp till 2200 mm bearbetas. Bordet hanterar vikter upp till 2500 kg. Fakta för axlarna X/Y/Z är 2200/1400/1000 mm. Matningshastigheterna i X/Y/Z är upp till 36 meter per minut.

Axile DC 12 är precis som Axile G8, som har funnits i ett par år, utrustad med välkända europeiska högkvalitativa produkter. Axlarna C och B i DC 12 har direktdrift.

Direktdrift innebär bland annat att inga vändglapp uppstår samt att mycket noggranna positioneringsnoggrannheter och höga hastigheter kan erhållas i verktygsmaskinen. Styrsystemet är Heidenhain (TNC 640). DC 12 har Kesslerspindel med en maxeffekt på 45 kW och 20 000 rpm.

Maskinen har också aktiv kompensering med hydraulcylinder. Denna enhet är mycket bra vid bearbetningar då stora påfrestningar på rammen, där spindeln sitter, råder. Med den aktiva kompenseringen undviks precisionsfall.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-02-05 13:37:56