Kalibrering av fleropar med VCS Complete

VCS Complete är en nyhet från DMG Mori och till för kalibrering av femaxliga fleroperationsmaskiner. Produkten presenterades för första gången i Sverige under ett öppet hus i slutet av förra året.

När DMG Mori Sweden ihop med MG Verktyg genomförde öppet hus i november var det Sverigepremiär för VCS Complete som är till för kalibrering av femaxliga fleroperationsmaskiner.

Kalibreringar utförs för att man ska vara helt säker på att maskinen håller de noggrannheter (repeter- och positioneringsnoggrannheter, med mera) som gällde då verktygsmaskinen levererades från fabriken.

Man kalibrerar till exempel för kompensation av temperaturförändringar i en verkstad.

–VCS är till för bland annat att hjälpa kunderna med temperaturkompensering efter årstiderna, säger Martin Svärdh, vd för DMG Mori Sweden.

När det är varmt (till exempel under vår och sommar) påverkas verktygsmaskinen jämfört med vid den tidigare kallare årstiden. Det kan räcka med ett par grader i temperaturförändringar för att avvikelser i maskinen angående repeternoggrannheten uppstår.

–Man kalibrerar för att vara helt säker, istället för att chansa att allting står rätt till med kinematiken och axlarna i maskinen, säger Patrick Almqvist, försäljningschef på DMG Mori Sweden, som demonstrerade VCS Complete under öppna huset.

VCS Complete är mycket bra vid bearbetning av detaljer där krav på mycket hög noggrannhet råder. Det kan vara såväl femaxlig- som treaxlig bearbetning.

Är det ett par tusendelar i avvikelser kanske inte någon justering behöver utföras. Men när man upptäcker att det börjar glida, då måste en kalibrering utföras. Allt beroende på hur känsliga detaljerna är, och vad det är för toleranskrav på detaljerna som bearbetas.

VCS Complete består av en stav i kolfiber och en mjukvara som integreras i styrsystemet. Utöver det behövs också en mätprob som finns i den femaxliga fleropen.

Staven placeras på den femaxliga maskinens bord. Inmätningen sker över hela bordet, man får med hela bearbetningsområdet, det vill säga ytterkanterna. Systemet mäter in fleroperationsmaskinens samtliga axlar och inte enbart de i centrum.

–Hela bordets arbetskub upp till 500 millimeter mäter VCS Complete, säger Patrick Almqvist

VCS Complete mäter 200 punkter. En fleroperationsmaskin ska kalibreras så ofta som man på verkstaden anser att det behöver utföras.

VCS står för Volumetric Calibration System.

Hittills finns VCS Complete enbart på MonoBlock–maskinerna, det är dock bara en tidsfråga innan systemet blir applicerbart på DMG Moris Duoblock-maskiner.

I en MonoBlock-maskin är det ett gjutblock där alla rörelser utgår från. I en DuoBlock-maskin är det två stycken block, ihopfogade med varandra, som alla rörelser utgår ifrån. Enligt DMG Mori kan mycket hög noggrannhet uppnås vid förflyttningar i båda dessa maskintyper.

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2020-02-05 13:37:08

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden