Bearbetning med långa uthäng hos Dorato Tools

Ola Eriksson, produktionstekniker på Stenbergs, skötte fleroperationsmaskinen där bearbetningarna utfördes i.  Per Sjögren Ola Eriksson, produktionstekniker på Stenbergs, skötte fleroperationsmaskinen där bearbetningarna utfördes i. Per Sjögren

Nyligen genomfördes ett seminarie med temat ”Bearbetning av gjutgods med långa uthäng” hos Dorato Tools i Eskilstuna.

–Det är en geografisk nisch på eventet. Det finns rätt många verkstäder i regionen som utför bearbetning av gjutgods och vi visar vad som är möjligt inom detta område, säger Mikael Gyllhamn, vd för Dorato Tools.

Bearbetningarna genomfördes i en Okuma Genos M560-V, drygt 30 kunder kom. De fick tips och idéer på hur höga hastigheter och höga matningar som kan tillämpas vid bearbetningar med långa uthäng.

Eventet var ett samarrangemang mellan Dorato Tools och Stenbergs som är återförsäljare av Okuma. Dorato Tools säljer verktyg för skärande bearbetning. Produktportföljen består bland annat av tillverkning av specialverktyg i egen regi som säljs under varumärket Dorato Tools. Företaget säljer även verktyg från Granlund Tools och ZCC–CT.

Mer om detta event kan du läsa om i nr 11 av Verkstadstidningen (utkommer 12 november).

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2019-10-24 09:30:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden