Garantell köper vertikal flerop

Simon Stacke, produktionstekniker på Garantell, intill den nya maskinen. Simon Stacke, produktionstekniker på Garantell, intill den nya maskinen.

Garantell i Värnamo har köpt en DMG Mori CMX-1100V. Företaget genomför satsningen för att kunna korta ledtider på reservdelar, samt för nytillverkning av komponenter till deras egenutvecklade maskiner för produktion av nätväggar.

CMX-1100V är en vertikal fleroperationsmaskin med en 40-kona i frässpindeln, verktygsmagasinet har plats för 30 verktyg. Fleropen är utrustad med mätprob, bland annat för att minimera ställtider.
Garantell, med 80-talet anställda, utvecklar och tillverkar avancerade nätväggar som används i hela Europa. Sortimentet består av maskinskydd, lager- och industriväggar, näthyllplan och förrådsväggar.

DMG Mori Sweden har sålt maskinen.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2019-08-14 09:27:18

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden