Castrol slår ett slag för avfallsfri metallbearbetning

Castrol Techniclean XBC är namnet på Castrols första återvinningsbara serie rengöringsvätskor för metallbearbetning. Den nya rengöringsvätskan minskar både avfall och vattenförbrukning.

Minskad vattenförbrukning med upp till 60 procent, sänkta kostnader för avfallshantering och bättre verkstadsmiljö är enligt Castrol de viktigaste fördelarna med Castrol Techniclean XBC.
Även om de flesta moderna rengöringsvätskor för metallbearbetning är effektiva vid borttagning av rak olja, emulgerande skärvätskor och partiklar har de ofta svårt att separera vissa komponenter i metallbearbetningsvätskan från tvätten.
När jordbelastning når en kritisk nivå behöver kontaminerad rengöringsvätska ersättas. Till följd av detta har förbrukningen av både vatten och rengöringsvätska ökat, vilket i sin tur har medfört högre kostnader för avfallshantering.

Förutom att Techniclean XBC har utmärkt demulgerande prestanda för enkel skumning och lång badlivslängd är den också anpassad till skärvätskorna Castrol Alusol och Hysol XBB. Det betyder att en större del av skärvätskorna kan återvinnas till ett skärvätskesystem utan att prestandan försämras. Detta hjälper till att minska vattenförbrukningen och att minska, eller helt eliminera, avfallskostnader för använda rengöringsmedel.
Techniclean XBC innehåller inte borsalter eller formaldehyd-frigörande biocider. Den finns tillgänglig i två varianter för att uppfylla vissa lokala bestämmelser: Techniclean 80 XBC med MEA (monoetanolamin) och Techniclean 90 XBC utan MEA3.

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2019-06-12 06:14:44

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 08 2019 Begagnatmarknad 08 2019