Brogrens lasersatsning gav nya kunder

Brogrens har köpt en komplett station för lasersvetsning med laserkälla, optik, verktyg och robot från Permanova.

Brogren Industries i Älvängen, Ale kommun, är ett familjeägt företag med ett hundratal anställda som specialiserat sig på att bearbeta och svetsa i varmhållfasta legeringar med snäva toleranser och komplexa geometrier. Företagets tre affärsområden är flygindustri, gasturbiner och komponenter. Bland kunderna finns Siemens, GKN Aerospace och Saab.

–Vi köpte en komplett, kundanpassad laserstation av Permanova som de byggde från grunden, säger Brogrens vd, Börje Andermård. Vår investering har gett oss helt nya kunder.

Laserstationen används för legotillverkning av produkter till bland annat Siemens gasturbiner och till GKN Aerospace flygmotorkomponenter.

–GKN är en av de kunder som vi fått tack vare att vi har lasersvetsning, fortsätter Börje Andermård. Hade vi inte investerat i laser så tror jag inte att Brogren hade sett ut som det gör idag. Inte nog med att vi har lyckats behålla befintliga kunder som har fått nya behov, vi har även börjat få uppdrag av nya kunder som vi inte hade möjlighet att hjälpa innan.

Utöver grundläggande ISO-certifieringar kräver Brogrens att deras leverantörer har höga tekniska prestanda och bra serviceorganisationn, att de är stabila som leverantörer samt vilket renommé de har på marknaden.

–Vi märker relativt snabbt om en leverantör är kunnig och vet vad de håller på med, säger Börje Andermård. Baserat på de här kraven tycker vi att Permanova lever upp till alla våra förväntningar på en pålitlig och erfaren leverantör. Permanova har även levererat utrustning till våra kunder, vilket gör att vi känner oss trygga med dem och vet att det blir bra.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2019-05-29 13:32:30

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden