På jakt efter det perfekta verktygsstålet

På uppdrag av Uddeholm AB har industridoktorand Arbab Rehan forskat om hur man optimerar egenskaperna hos verktygsstålet Caldie. På uppdrag av Uddeholm AB har industridoktorand Arbab Rehan forskat om hur man optimerar egenskaperna hos verktygsstålet Caldie.

På uppdrag av Uddeholm AB har industridoktorand Arbab Rehan forskat om hur man optimerar egenskaperna hos verktygsstålet Caldie.

-Med rätt typ av värmebehandling förbättras stålets egenskaper avsevärt, säger Arbab Rehan som nyligen lade fram sin avhandling vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Framställningen av stål är avgörande för kvalitet och hållbarhet. Hur optimerar man ett verktygsstål? Uddeholm AB gav industridoktorand Arbab Rehan i uppdrag att forska om egna produkten kallarbetsstålet Uddeholm Caldie eftersom det inte fanns så mycket forskning om det. Caldie är ett dyrt och relativt svårbehandlat verktygsstål. Det ska hålla för tillverkning under lång tid och tufft slitage. Sprickor eller deformationer kan leda till dyra produktionsstopp.

Arbab Rehan har gjort omfattande tester i utvärderingar. I studien har han testat vilka temperaturer som är optimala vid uppvärmningen, hur många gånger stålet måste värmas upp och hur snabbt kylningen ska ske. Han har också och studerat hur mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna i stålet påverkas av de olika parametrarna.

Slutsatserna i avhandlingen kan användas som underlag i diskussioner hur Caldie ska värmebehandlas för olika användningsområden. I avhandlingen föreslår Arbab Rehan också hur man kan förändra rådande rekommendationer för värmebehandling. Kunskap som Uddeholm har nytta av både i sin egen produktutveckling samt rådgivning till kunder som tillverkar industriella verktyg.

Uddeholm AB i Hagfors i Värmland är en av världens ledande tillverkare av stål för industriella verktyg. De tar fram specialanpassade verktygsstål för en rad branscher, som exempelvis som bilindustrin och livsmedelsproduktion.

Högskolan Väst i Trollhättan har en profil som en av de ledande i landet med arbetsintergrerat lärande (AIL). En modell där utbildning och forskning utvecklas i samspel mellan akademi och omvärld.

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:gudrun.lindfors-ronnblom@vtf.se
Publicerad 2019-05-02 07:12:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden