Tredubbel ökning av 3D-printing i metall

Projketledare Annika Strondl vid Swerim. Foto: Anneli Nygårds Projketledare Annika Strondl vid Swerim. Foto: Anneli Nygårds

Användningen av additiv tillverkning i metall har tredubblats på tre år. Det visar en kartläggning av tekniken åren 2015 till 2018. Kartläggningen har gjorts av en projektgrupp på uppdrag av Swerim och Rise. Inte bara antalet företag som arbetar med tekniken har ökat, även medel till forskning inom additiv tillverkning visar en brant kurva uppåt.

Additiv tillverkning i metall innebär en stor potential för industrin. Antalet företag som arbetar med additiv tillverkning i metall inom industrin uppskattas till cirka 400 personer, även det innebär en tredubbling sedan 2015. Projektet har utgått från företag på något sätt arbetat med additiv tillverkning av metall. Dock är antalet företag som implementerat metoden i produktionen fortfarande få

-Att det är så pass få företag som ännu tagit steget till industriell produktion handlar om att det trots stora satsningar fortfarande är en ung och omogen teknik, men potentialen är enorm och med kartläggningen vill vi underlätta och påskynda processen för så väl forskare som industri, säger Annika Strondl som är projektledare hos Swerim

Trenden är alltså att företagen som jobbar med additiv tillverkning i metall har ökat markant under treårsperioden. Men också antalet forskare inom institut och akademi har ökat. Från 13 till 30. Det finns idag också ett 50-tal forskare som doktorerar på området och projektgurppen tror det är möjligt att en del av dessa kommer industrin till gagn när de är klara.

Även när det gäller medel till forskning är utvecklingen enorm. År 2010 satsades inte en enda krona på forskning inom additiv tillverkning. 2018 gick 100 miljoner till forskning och utveckling på området. Både när det gäller nationella finansiärer och EU-medel.

Syftet med kartläggningen som gjorts under projektet INTOACTION och är finansierat av Vinnova, är att underlätta koordinering av forskning och utveckling till kommersiell produktion i industrin i framtiden.

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:gudrun.lindfors-ronnblom@vtf.se
Publicerad 2019-05-02 07:15:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden