Lidhs-andan starkare än någonsin efter nystart

Stämningen i personalen är mycket positiv efter nystarten. Man talar om en Lidhs-anda. Foto: Lidhs Stämningen i personalen är mycket positiv efter nystarten. Man talar om en Lidhs-anda. Foto: Lidhs

När VA Tooling gick i konkurs den 9 maj 2018 ville inte personalen i Dalstorp ge upp så lätt. De kraftsamlade och förmådde förra ägaren att köpa tillbaka företaget. Samtidigt återgick de till gamla banor med småskalighet och återtog familjenamnet. Företaget Lidhs Tooling AB går nu bättre än någonsin.

- Det var en framgångssaga att backa bandet till det gamla. Den positiva andan genomsyrar hela företaget. December månad var all-time-high med försäljning i Lidhs 50-åriga historia, berättar vd Magnus Andersson.

Det hela började med att familjeföretaget Lidhs Verktyg såldes 2012. Ägaren Harriet Lidh såg då möjligheter för företaget att växa och kunna ta sig an större projekt. Lidhs fusionerades ihop med skånska Swepart i Tyringe till en koncern under namnet VA Tooling AB. Nuvarande vd Magnus Andersson var produktionsansvarig på den tiden.

Koncernen VA Tooling smalnade av kundkretsen genom att specialisera sig mot kunder inom fordonsindustrin. Några av de gamla kunderna försvann. Efter sex år var konkursen ett faktum, men personalen vid anläggningen i Dalstorp såg möjligheter.

-Beslutet om att börja om växte fram under perioden då vi drevs av konkursförvaltare. Vi ville helt enkelt inte ge upp. Det fanns några aktörer som var intresserade, men det blev aldrig något köp. Med kniven mot strupen bestämde sig förra ägaren att köpa tillbaka.

-Det är inställningen hos framförallt personalen som gjort återköpet möjligt och nystarten så lyckad. Men även kundernas respons har varit avgörande. Man hjälps åt på ett helt annat sätt än man gör i en koncern.

- Kunderna uppskattar oss mer nu när vi är ett mindre företag. Vi har fått tillbaka gamla kunder och även fått nya kunder från andra branscher, vilket är bra för vi vill inte vara helt beroende av fordonsindustrin.

Vid bildandet av Lidhs Tooling tog tidigare platschef Magnus Andersson över rollen som vd i företaget. Ägaren Harriet Lidh har ingen aktiv roll i det dagliga arbetet. Hon är styrelsens ordförande och fokuserar på det strategiska arbetet.

Lidhs Tooling har idag 37 anställda. Runt konkursen var de nere i 34. Tre medarbetare som slutade vid den oroliga tiden har nu kommit tillbaka till företaget.

-Orderböckerna är vältecknade. Vi har bra beläggning hela våren. Men ingenting varar för evigt, något som vi är mycket medvetna om. Just nu ser det dock väldigt ljust ut, avslutar Magnus Andersson.

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2019-02-20 13:30:15

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Omslag VT 5 19 omslag gulingen 5 2019