Synergieffekter skälet till Mekanas köp av Ahlsell Maskin

Johan Martinez, vd för Ahlsell Maskin och Martin Paland, vd för Bromi-Gruppen ses här i Ahlsell Maskins lokaler i Örebro. Martin Paland ser stora fördelar med förvärvet av Ahlsell Maskin.  Foto: Ahlsell Maskin Johan Martinez, vd för Ahlsell Maskin och Martin Paland, vd för Bromi-Gruppen ses här i Ahlsell Maskins lokaler i Örebro. Martin Paland ser stora fördelar med förvärvet av Ahlsell Maskin. Foto: Ahlsell Maskin

För Mekana AB, där Bromi-Gruppen ingår, innebär köpet av Ahlsell Maskin fördelar som ett bredare produktsortiment och synergieffekter på servicesidan.

–Ahlsell Maskin är ett naturligt och bra komplement till Bromis verksamhet, säger Martin Paland, ägare av Mekana AB och vd för Bromi-Gruppen.

Det var i slutet av förra året som Ahlsell Sverige AB avyttrade Ahlsell Maskin till Mekana där Bromi-Gruppen är dotterbolag.

–Det finns produktsynergier som jag tycker är mycket intressanta, säger Martin Paland.

Både Bromi–Gruppen och Ahlsell Maskin är verksamma inom maskinhandel. Bromi säljer bland annat Citizen/Miyano och Brother. Citizen tillverkar moderna längdsvarvar och Brothers fleroperationsmaskiner är snabba och kompakta.

Ahlsell Maskin säljer bland annat fleroperationsmaskiner som Axile och Niigata. Utöver det säljer de Kasto (kapmaskiner och lagersystem) samt stora bäddfräsar (MTE) och golv- och fräsverk (Juaristi).

–Här finns också en konjunkturmässig komplettering. De kunder som köper större maskiner är mycket mer sencykliska än de kunder som Bromi–Gruppen har. Många av Ahlsell Maskins kunder har oftast befintliga lite äldre maskiner, till exempel Arborrverk eller bäddfräsar som kan kosta allt från 10–20 miljoner kronor. Du ska ha haft en rätt bra beläggning – innan du köper en ny sådan maskin, säger Martin Paland.

Bromi och Ahlsell Maskin kompletterar varandra fullständigt när det gäller produktsidan menar Martin Paland.

Förutom produktmässiga fördelar finns det även geografiska med förvärvet. Bromi–Gruppen har huvudkontor i Lomma i Skåne samt ett tekniskt center i Värnamo där all maskin om- och tillbyggnad sker. Ahlsell Maskin är hemmahörande i Örebro och i Södertälje, där Bushido Machine, som ingår i Ahlsell Maskin, finns.

–Ahlsell Maskin är geografiskt mycket bra placerade för Bromi. Till exempel om vi ska serva en kund i Tierp behöver vår tekniker inte åka från Värnamo utan kan istället utgå från Södertälje. Det blir kronor och ören för kunden – men framför allt blir det färre timmar i bilarna för våra servicetekniker och mer tid till att utföra kompetent service.

Namnet Ahlsell Maskin kommer att ändras till Mekana Maskin AB. Utöver det blir det inga förändringar menar Martin Paland.

I och med Mekanas köp av Ahlsell Maskin kommer över 40 personer att arbeta inom Mekana–koncernen som får en beräknad omsättning på 180 miljoner kronor.

 

Johan Martinez, vd för Ahlsell Maskin och Martin Paland, vd för Bromi-Gruppen ses här i Ahlsell Maskins lokaler i Örebro. Martin Paland ser stora fördelar med förvärvet av Ahlsell Maskin.

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2019-02-06 12:59:29

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 07 2019 Begagnatmarknad 07 2019