Största hotet – arbetskraft saknas

Underleverantörsbarometern som presenteras av Sinf (Svensk Industriförening) visar en fortsatt blomstrande period för Sveriges underleverantörer. Överlag redovisar företagen en stabil orderingång och var tredje vill anställa - men det saknas arbetskraft.

Bristen på arbetskraft har varit ett diskussionsämne en längre tid, men nu ser man svårigheterna med att få tag på kompetent personal som ett direkt hot. Frågan toppar listan över vilka hinder företagen ser som största hotet mot den egna tillväxten.

I Underleverantörsbarometern från andra kvartalet 2018 är det så många som 66 procent ser bristen på utbildad arbetskraft som ett problem. Det är den högsta siffran sedan Sinf startade mätningarna 2007. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har svårt att hitta kompetens ökat från 42 procent till 66 procent.

Trots problemet med tillgång på utbildad arbetskraft går fortfarande underleverantörsindustrin för högtryck, även om en avmattning i expansionstakten är synlig.

Underleverantörsbarometern mäter kontinuerligt stämningen bland Sinfs cirka 1 200 medlemmar som består av mindre och medelstora underleverantörer till storföretag. Underleverantörs-barometern presenteras varje kvartal.

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2018-09-05 14:00:32

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 06 2019 Begagnatmarknad 06 2019