Testanläggning för eldrivna fordon till Nykvarn

Nu är det klart att det blir Nykvarn utanför Södertälje som får en anläggning för tester av eldrivna fordon. Det handlar om ett komplement och en del av den satsning på testbädd för elektromobilitet som Rise och Chalmers redan skapat i Lindholmen i Göteborg under namnet SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB).Testbädden etableras med stöd av regeringen och i samverkan med parter inom industrin som CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Totalt en investering på 1 miljard kronor. Nykvarnsanläggningen kommer kostar cirka 200 miljoner kronor.

Satsningen syftar till att stärka svensk industris konkurrenskraft och bidra till att Sverige behåller position i framkant inom transportinnovationer, samt att skynda på den svenska omställningen mot ett fossilfritt samhälle. SEEL kommer kunna tillhanda provning för alla de delar som elektrifierade transporter kräver.

Det var 2017 som Rise och Chalmers fick uppdraget av regeringen att skapa en testbädd för elektromobilitet. Nu byggs andra delen i Nykvarn med närhet till Mälarregionens högskolor och fordonsindustri och innebär stora möjligheter för forskning, utveckling och industriell utveckling,

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2018-08-22 13:02:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 07 2019 Begagnatmarknad 07 2019