SWERIM nytt forskningsinstitut inom metallforskning

Nyligen meddelade Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning och MEFOR AB att de bildar ett nytt metallforskningsinstitut för gruv- och stålindustrin. Forskningsinstitutet som ska gå under namnet SWERIM AB och har till syfte att stärka möjligheterna för de båda branscherna att nå fossilfri produktion. Enligt planen kommer uppstarten ske under andra halvåret 2018.

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2018-04-04 12:30:47

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 07 2019 Begagnatmarknad 07 2019