Weine Werlevik går och Hannes Strache tar över

Weine Werlevik Hannes Strache Weine Werlevik Hannes Strache

Efter 26 år som vd på Iscar Sverige lämnar Weine Werlevik över jobbet till Hannes Strache. Weine Werlevik, som har varit vd på Iscar Sverige sedan 1996, väljer efter många framgångsrika år att gå i pension, vilket sker från 1 februari 2023. Weine har varit med från starten av Iscar Sverige och har format företaget till vad det är idag.

–Det känns bra att lämna över vd-posten under rådande omständigheter. Vi har en väl fungerade organisation med engagerade medarbetare och en försäljning som är högre än vad den någonsin har varit tidigare, säger Weine Werlevik.

Vidare säger Weine Werlevik att han har fullt förtroende för Hannes Strache som ny vd.

–Han känner Iscar Sverige väl efter 19 år på företaget.

Hannes Strache började som vd den första september:

–Jag ser fram emot fortsatta utvecklingsmöjligheter för Iscar på den svenska marknaden. Vi är ett riktigt starkt team med lång erfarenhet, hög kompetens och mycket vilja. Iscar är en av världens största tillverkare av skärande verktyg med ständig utveckling och nya innovationer.

–Tillsammans kommer vi att fortsätta bearbeta marknaden för att uppfylla vårt syfte – att med våra produkter och tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft, säger Hannes Strache.

Hannes Strache började på Iscar Sverige 2003 och har haft många olika roller genom åren vilket gett honom stor erfarenhet av så väl försäljning som teknisk support till verkstadsindustrin.

Under de senaste tio åren har Hannes arbetat som säljchef nord på Iscar Sverige.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2022-09-22 14:20:03

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden