Smart teknik på Underhåll

Sema-Tec demonstrerade vibrationsmätning och systemet Falcon från ACOEM. Till vänster på bilden håller Daniel Stenmark Eriksson, vd på Sema-Tec, i en treaxlig givare, till höger ses en displayenhet.  Foto: Per Sjögren Sema-Tec demonstrerade vibrationsmätning och systemet Falcon från ACOEM. Till vänster på bilden håller Daniel Stenmark Eriksson, vd på Sema-Tec, i en treaxlig givare, till höger ses en displayenhet. Foto: Per Sjögren

Under mässan Underhåll, som genomfördes för ett par veckor sedan, demonstrerade Sema-Tec den smarta portabla lösningen Falcon från företaget ACOEM.

–Det är vibrationsmätning med modern teknik där mätsystemet har flera inbyggda sensorer, säger Daniel Stenmark Eriksson, vd på Sema-Tec.

Falcon är till för alla som har roterande utrustningar som verktygsmaskiner, pumpar, fläktar, motorer, spindlar, svarvchuckar, valsar med mera.

Det är ett trådlöst system med en displayenhet och en treaxlig givare som kan mäta i tre riktningar. Det finns heller ingen kabel mellan datorenheten och givaren som placeras på det som ska mätas, till exempel ett rundbord i en verktygsmaskin.

Falcon har inbyggd AI-mjukvara som gör maskindiagnosen.

–När vibrationsmätningen är genomförd får du ett svar i klartext, säger Daniel Stenmark Eriksson.

–Svaret består inte av signaler som man själv ska försöka analysera utan svaret står på bildskärmen – att du har problem med din pump eller att det är obalans i spindeln, eller något annat fel.

Mer om Falcon kan du läsa i nr 7 av Verkstadstidningen som kommer ut den 9 augusti.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2022-06-17 10:58:16

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden