Systemet som ersätter behovet av referensdetaljer

När Elmia Verktygsmaskiner genomförs nästa vecka kommer Renishaw AB bland annat att demonstrera uppriktningslasersystemet XK10. 

XK10 används under monteringen och uppriktningen av verktygsmaskiner, vilket ersätter behovet av referensdetaljer.

Systemet kan användas på linjära skenor för att säkerställa att de är raka, fyrkantiga och jämna, samt för att bedöma spindelriktningen och koaxialiteten för roterande maskiner.

Dessa faktorer kan mätas och riktas upp med XK10 under bygget, med systemets realtidsdisplay. XK10 är också ett kraftfullt verktyg för att hitta orsaker till fel efter en kollision eller som en del av det regelbundna underhållet.

XK10 kan mäta och rikta upp geometriska och roterande komponenter för maskiner med axellängder upp till 30 meter.

XK10 ersätter även behovet av referensdetaljer som till exempel granitskivor och teststavar, vilka är dyra att kalibrera och transportera.

Med enkel montering på maskinens styrskenor kan detta enda modulära system möjliggöra snabbare inställning och mätning av maskinen jämfört med traditionella metoder.

XK10:s intuitiva programvara minskar behovet av operatörer med hög kompetens. Mätningarna registreras digitalt och kan exporteras, vilket ger spårbarhet till internationella standarder. De visas också direkt på displayen.

Renishaws uppriktningslasersystem XK10 löser de utmaningar som finns när traditionella referensdetaljer används och är en digital lösning för många olika verktygsmaskiner.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2022-05-02 21:59:18

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden