Ledaren nr 6 2021

Värnamo ställde inte in utan ställde om

Värnamo Industriexpo (VIX) är flera parallellt genomförda öppna hus som arrangeras vartannat år av företag på orten ihop med Värnamo Näringsliv. VIX är unikt och visar påden styrka som finns i regionen där flera maskin- och teknikföretag, som annars är konkurrenter, under två dagar samarbetar och genomför detta event.
  Värnamo Industriexpo har blivit ett bra koncept och ett bra forum där de utställandeföretagen kan visa sina verksamheter och får kunder till sina lokaler.
  Första gången VIX arrangerades var 2005. Sen dess har eventet regelbundet genomförtsvartannat år. 2019 kom cirka tretusen besökare till Värnamo under två dagar.

2021 års event genomfördes också (26-27 maj), dock som alla säkert förstår inte på det traditionellasättet, utan i stället som ett unikt digitalt event med 14 deltagande företag.
  VIX:s hemsida är en digital plattform med bland annat ett showroom där samtliga 14företag presenterade sig. Digitala besökare hade tillgång till filmer där ny intressant teknikpresenterades. Webinarer genomfördes och digitala besökare kunde chatta med företagen,och mycket annat.
  De som var inne på plattformen kunde studera avancerade automationslösningar, verktygsmaskineri automationslösningar, ny maskinteknik, med mera.De digitala besökarna fick tips, idéer och inspiration till produktionslösningar som innebären möjlighet till kraftiga effektiviseringar. Genom att implementera tipsen vässar sigverkstäderna än mer och blir mer konkurrenskraftiga. En stark svensk verkstadsindustri ärav oerhört stor vikt för Sveriges välfärd.

VIX är med andra ord ett viktigt event. 2021 anpassade sig arrangörerna av expot efterrådande omständigheter. I och med pandemin var ett event med fysiska besökare, trotsstrikta restriktioner, inte ett alternativ. I stället för att flyttafram eventet eller ställa in det – ställde Värnamo om ochgenomförde ett unikt digitalt event.
  Jag ger därför en eloge till Värnamo Näringslivoch de 14 deltagande företagen vilka var – MekanaMaskin, Herber, Din Maskin, Masentia, SalvagniniScandinavia, Ravema, Bromi-Gruppen, Edge Technology,CNC Factory, K.D.Feddersen,PLM Group, Norima Machine Tools,Lenima Machine Tools, LPV Verktygsmaskiner.
  Avslutningsvis ett par rader omatt filmerna på VIX:s hemsida liggerkvar tillsvidare. 

Per Sjögren
Chefredaktör

PS
Du kan läsa Verkstadstidningen på nätet om du jobbar hemma.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2021-06-14 05:58:30

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden