Ledaren nr 11 2020

Mätning är mer än enbartMätning är mer än enbartsäkerställande av kvalité

Mätning har fått en allt större betydelse inom produktionen i och med att efterfrågan på allt mer avancerade komponenter inom verkstadsindustrin har ökat. För att säkerställa att komponenterna uppfyller kvalitetskraven måste man mäta.

  Mätning har haft en imponerande utveckling under de senaste 20 åren. Idag finns det ett stort utbud av avancerade koordinatmätmaskiner, mätceller, skanners, visionsystem och annan mätutrustning för att garantera/säkerställa kvalitén på detaljer/ produkter.

Mätutrustningar innebär att verkstadsföretag kan öka sin effektivitet och därmed höja produktiviteten. En mätprodukt som räknas till den kategorin är Mitutoyos mjukvara MeasurLink.

  Det är ett programpaket för att lagra kvalitetsmätdata och göra databehandling av informationen. Mätdata kan fås ut i realtid. I MeasurLink finns ett antal funktioner som sammantaget innebär tidsbesparingar för användare.

  Med *IoT-funktionen MT Connect, som är ett öppet och universellt protokoll, kan data mellan verktygsmaskiner och mjukvaruapplikationer kommuniceras.

  Man får ut protokoll gällande maskindata. Det kan till exempel vara utnyttjandegraden i en maskin, matnings- och spindelhastigheter, med mera. Därefter behandlas datan och blir statistik.

  Med hjälp av den statistiska informationen kan ett företag bättre styra processen i sina verktygsmaskiner. Verkstaden uppnår kontroll och säkerställer produktionen, till exempel blir det färre kassationer.

Avancerade verktygsmaskiner och automationslösningar innebär att produktionen kan rationaliseras, detta gäller i allra högsta grad även för mätutrustningar av olika dess slag. På sidan 26 kan du läsa mer om MeasureLink. I samma artikel skriver vi även om Hexagons I/O Flow Manager, som är en integrationslösning för installation av koordinatmätmaskiner i en produktionscell.

Per Sjögren
Chefredaktör

*IoT, står för Internet of Things, är ett samlingsgrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer.

 

PS
Du kan läsa Verkstadstidningen pånätet om du jobbar hemma.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-11-08 22:59:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden