Ledaren nr 9 2020

Att ta hem produktion kan underlättas med hjälp av automation

Automation är ett ständigt intressant ämne. Det finns flera varianter av automation som verkstadsföretag kan tillämpa för att rationalisera produktionen, som
palettisering av en fleroperationsmaskin.
  Denna typ av automation innebär en effektivitetshöjning av produktionsprocessen och medför att lönekostnaderna utslaget per producerad detalj kan sänkas rejält.
  Genom att palettisera en flerop får man ett effektivt flöde genom maskinen. Framför allt så minskar ställtiderna rejält. Utnyttjandegraden av verktygsmaskinen blir mycket hög genom att man får ut fler spindeltimmar i den än jämfört med om den hade betjänats manuellt.
  Utnyttjandegraden kan bli så hög som 85–95 procent av timmarna för ett skift. Det är en kraftig ökning jämfört med om den vore manuellt betjänad.

När det gäller utrustningar för palettisering av fleroperationsmaskiner händer det en hel del just nu, bland annat har Hedelius och Matsuura presenterat nyheter. Hedelius har introducerat Marathon P422, ett multipalettsystem med plats för 22 paletter.
  Automationslösningen med Marathon P422 och Hedelius femaxliga flerop Acura 65, är ett flexibelt system där såväl produktion av långa som korta serier kan utföras med hög lönsamhet.
  Matsuura har lanserat en ny modell i sitt koncept MAM72, som består av en fleroperationsmaskin integrerat med ett palettsystem. MAM72-52V är en maskincell där antalet paletter är 15.
  I en MAM72 kan upp till 72 timmar av oavbruten produktion utföras. En stor del av den tiden kan obemannad produktion utföras, till exempel på kvällar och nätter.  
  På sidorna 24–26 kan du läsa om Marathon P422 och MAM72-52V.

Avslutningsvis ett par rader om att i samband med coronapandemin har outsourcing av produktion börjat ifrågasättas. Det går att läsa i nummer sju av vår systertidning Automation.
  En av de intervjuade, en representant för ett underleverantörsföretag, tror att företag inom verkstadsindustrin allt mer kommer att se om sina leverantörsled.
Framför allt har coronan uppdagat känsligheten i leverantörskedjor som omfattar flera länder och långa transporter.
  Tidningen Automation skriver också att hämta hem produktion till Sverige kan underlättas med hjälp av automation. Som sagt var – automation är alltid intressant.

Per Sjögren
Chefredaktör

PS
Du kan läsa Verkstadstidningen på
nätet om du jobbar hemma.

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2020-09-29 21:59:00