Ledaren nr 1-2 2020

Smart enkel automation som ger kraftigt höjd produktivitet

Det finns gott om enkla och smarta automationslösningar som ett verkstadsföretag kan använda sig av för att effektivisera produktionen. En sådan lösning demonstrerade Edströms Maskin under eventet Metal Inspiration Days i Jönköping i slutet av förra året.

 En Haas-svarv var integrerad med Auto Parts Loader (APL). Med denna relativt enkla automationsprodukt kan en verkstad förlänga dygnet med sex till åtta timmar och kraftigt höja sin produktivitet.

 APL är en standardlösning bestående av en portalrobot och en enhet med palett och laddningsbord. APL, som är designad och byggd exklusivt för Haas modernare cnc-svarvar, kan integreras direkt med Haas styrsystem.

Det innebär att det är mycket enkelt att arbeta i gränssnittet och programmera Auto Parts Loader. Maskinoperatören klickar sig fram på skärmen. Att göra ett program till en ny detalj tar inte mer än 5–6 minuter.

 En annan smart och enkel automationsprodukt är InFeeder från Inlead Automation som demonstrerades under RavemaExpo i december. InFeeder är en standardlösning för bearbetning av kutts.

 Hanteringen i cellen är enkel, det tar ungefär fem minuter att ställa om från en produktion till en annan. I denna cell kan automatiserad småserieproduktion utföras med lönsamhet.

 En av finesserna med cellen är att en operatör inte behöver gå in i den för att ladda ämnen. Laddningen sker utanför i ett laddmagasin anslutet till cellen. Produktionen behöver inte avbrytas för att ladda ämnen, vilket innebär stora tidsbesparingar för en användare.

 De ovannämnda exemplen är två av många standardiserade automationsprodukter som finns på marknaden. Gemensamt för dessa automationslösningar är den effektivitetsökning av produktionsprocessen som de medför, vilket gör att lönekostnaderna utslaget per producerad detalj sänks rejält och ett verkstadsföretag kan stärka sin konkurrenskraft. För en mindre legotillverkare, som ännu inte har börjat med automation, kan en okomplicerad men effektiv standardlösning vara ett mycket bra alternativ för att stärka sin position på en tuff marknad.

 En förbättrad marknadsposition som kan genomföras utan allt för stora investeringar.

Per Sjögren
Chefredaktör

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2020-02-12 22:59:55

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden