Ledaren nr 10 2019

En väl genomtänkt strategi

Samtidigt som verkstadsindustrin växer i Sverige står stora pensionsavgångar för dörren. Som jag har framfört vid ett flertal tillfällen på ledarsidan kommer fler ungdomar verkligen att behövas i industrin i framtiden.
  När det gäller att garantera återväxten till verkstadsindustrin finns det en hel del positivt att berätta om. Ett exempel är Filbornaskolan i Helsingborg som har investerat i toppmodern teknik.
  På skolans industritekniska program finns nu en laserskärmaskin med en resonator på 3,2 kW och en styrd kantpress med en presskraft på 60 ton. Kantpressen kommunicerar med laserskärmaskinen.

Maskinerna som Filbornaskolan har köpt av Bystronic Scandinavia är en rejäl investering för en kommunal skola. Mig veterligen är Filbornaskolan den enda kommunala gymnasieskolan i Sverige som genomfört en satsning som denna.
  Eleverna på det industritekniska programmet får bland annat arbeta med mjukvara samt lära sig fördelen med plåtbearbetningsmaskiner som är sammanlänkade med varandra. Studenterna utför arbetsuppgifter vilka är vanligt förekommande ute i verkstadsindustrin.
  I ett pressmeddelande från Bystronic Scandinavia säger en av lärarna på IN-programmet på Filbornaskolan följande ”vår uppgift är att se till att eleverna ska vara väl förberedda för den standard som idag råder ute i industrin”.
  På det industritekniska programmet arbetar de bland annat efter devisen att de elever som går ut programmet med godkända betyg ska vara anställningsbara från den dag då de lämnar skolan. I stort sett får alla elever som går ut med godkända betyg också arbete.

Elever som direkt efter avslutad utbildning får arbeteblir också skattebetalare med en gång. De före detta eleverna tar del av vuxenlivet. De blir konsumenteroch bidrar till att ekonomin växer.
  Även om det industritekniska programmetpå Filbornaskolan är kostsamt så är satsningen på en utbildningmed hög kvalité, och toppmoderna maskiner, en väl genomtänktstrategi av både Helsingborgs kommun och skolan.

Per Sjögren
Chefsredaktör

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2019-10-29 23:00:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden