Ledaren nr 9 2019

Stora vinster med ett nollpunktssystem

Underleverantörer i vårt land är verksamma på en marknad där mycket tuff konkurrens råder. Det gäller för verkstadsföretag att bearbeta komponenter på ett så konkurrenskraftigt sätt som möjligt.
  Ett sätt att bli mer konkurrenskraftig är att använda sig av ett nollpunktssystem. Med ett sådant system säkerställs produktionen genom att man har full kontroll på nollpunkten.
  Ett verkstadsföretag sparar tid och pengar samt ökar sin kapacitet genom att använda sig av ett nollpunktssystem. Ett bevis på detta är Tre D Mekaniska i Vilshult i Blekinge. De är underleverantör inom bland annat plåtbearbetning. På verkstaden finns även två fleroperationsmaskiner, varav en betjänas av robot.

Till de två fleroparna köpte Tre D Mekaniska ett nollpunktssystem, det blev stor skillnad med en gång. Företaget ökade sin produktion ”jobben bokstavligen trillade in och vi fick nya kunder” som en anställd beskrev det hela.
  Målsättningen hos Tre D Mekaniska är att maskinerna ska ha så hög nyttjandegrad som möjligt. Därför gick de upp till tvåskift med en operatör som sköter båda fleroparna per skift. Nollpunktssystemet har gjort det möjligt, menar företrädare för Tre D Mekaniska.
  I nollpunktssystemet går det snabbt att rigga och det blir en säkrare produktion när detaljerna alltid hamnar på samma position. Tidigare fick de mäta in positionen manuellt på fixturerna. Operatören som sköter fleroperationsmaskinerna slipper också långa ställtider.
  På sidorna 32–33 kan du läsa om Tre D Mekaniska och deras nollpunktssystem.

Avslutningsvis ett par rader om att vår första EMO-artikel som kan läsas i detta nummer, närmare bestämt på sidorna 18–20. Även i nummer 10, 11 och 12 kommer du att kunna läsa om EMO i Hannover.

Per Sjögren

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2019-10-02 22:00:00

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden